تاریخ عضدی

40,000 تومان

book-preview

 

اسرار زندگی و حرمسرای فتحعلی شاه و آقامحمدخان قاجار به قلم عضدالدوله

تاریخ عضدی کتابی تاریخی به فارسی درباره زندگی خصوصی آقامحمدخان و فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار، نوشته احمدمیرزا پسر فتحعلی شاه قاجار است. وی این کتاب را در دوره حکومت خود در همدان به تقاضای اعتمادالسلطنه در 1304 تألیف کرده است و کتاب را از روی لقب وی عضدالدوله، تاریخ عضدی نامیده اند. تاریخ عضدی در بین همه کتابهای تاریخی اعصار مختلف ایران از این لحاظ ممتاز است که تنها همین یک بار شاهزاده ای از زندگانی خصوصی اجداد و پدر و مادر و خانواده خود یاد کرده و هرچه از آنان دیده و شنیده نقل کرده است.

عضدالدوله در کتاب خود با صداقت کامل آنچه راجع به سلطنت آقامحمدخان و فتحعلی شاه و محمدشاه بوده نوشته، و حتی از ذکر بعضی قضایا که موجب رسوایی و بدنامی یا مایه سرزنش و سرافکندگی بوده چشم نپوشیده و به شرح موضوع پرداخته است و با شرح ماجرای عروسی مادر خود و اینکه فتحعلی شاه فردی ایلیاتی است نشان داده که در حقیقت گویی از هیچ چیز واهمه نداشته است.
نثر تاریخ عضدی نه مغلق و متکلف و نه عوامانه و ساده، بلکه ادیبانه و آمیخته به شعر و آیه و حدیث و نکته های لطیف است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

به کوشش کاظم عابدینی مطلق

محل نشر

تهران

ناشر

آفرینه

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

206

فیپا

تاریخ عضدی (اسرار زندگی و حرمسرای فتحعلی شاه و آقامحمدخان قاجار به قلم عضدالدوله)، به کوشش کاظم عابدینی مطلق، تهران، آفرینه، 1388، 206 صفحه.

شابک

9786005553024