المضاف الی بدایع الأزمان فی وقایع کرمان

40,000 تومان

book-preview

 

موضوع کتاب حاضر، شرح حوادث سال‌های 602ق تا 612ق و دورۀ سلجوقیان در شهر کرمان است. این اثر، تصحیح بخش‌هایی از کتاب «المضاف الی بدایع الأزمان فی وقایع کرمان» تألیف «حمیدالدین احمد بن حامد کرمانی» ملقّب به «افضل کرمان»‌ است. نگارنده در این کتاب، ضمن شرح کامل تاریخ «کرمان»، تاریخ «سلاجقۀ کرمان» را نیز به صورت مبسوط شرح داده و چون از لحاظ زمانی، دورۀ چالش به زمان تسلّط «ملک دینار» و دو پسر او «عجم‌شاه»‌ و «فرّخ شاه» و دست‌اندازی‌های «ملوک شبانکاره»، «اتابکان فارس» و عمّال «خوارزمشاهیان» نزدیک‌تر بوده و اسناد و مدارک بیش‌تری از این دوره در اختیار داشته، این قسمت‌ها را مشروح‌تر نوشته و کتاب حاضر، مشتمل بر شرح تاریخ همین دورۀ مذکور است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حمید الدین احمد بن حامد کرمانی، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال

محل نشر

تهران

ناشر

چاپخانۀ مجلس

تاریخ نشر

1331

تعداد صفحه

68

فیپا

کرمانی، حمید الدین احمد بن حامد، المضاف الی بدایع الأزمان فی وقایع کرمان، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال، تهران، چاپخانۀ مجلس، 1331، 68 صفحه.