آری‍اه‍ا و ن‍اآری‍اه‍ا در چ‍ش‍م‌ ان‍داز ک‍ه‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌

کتاب حاضر شامل اطلاعاتی است درباره اقوام ساکن فلات ایران و بخشی از آسیای مرکزی و بین‌النهرین قبل از مهاجرت آریاها و پس از آن، که نخست اقوام ساکن در فلات ایران و تمدن‌های آنان قبل از مهاجرت آریاها (آسیانی‌ها) معرفی می‌شوند. این بخش درباره ریشه‌های نژادی، خاستگاه، زبان، هیات ظاهری و ویژگی‌های جسمانی، باورهای دینی، باورهای اجتماعی و آثار بازمانده اقوامی چون اورارتوها، هیتی‌ها، ماناها، لولوها، کاسی‌ها، گوتی‌ها و عیلام است. پس از آن از اقوام آریایی ایرانی زبان آسیای مرکزی معرفی می‌شود که به نظر مولف عبارت‌اند از سکاها، سارمات‌ها، کیمری‌ها، ماساژت‌ها، آریاها، مادها، هخامنشیان، پارت‌ها و ساسانیان .در پایان کتاب عکس‌های رنگی از آثار باستانی کشف شده از اقوام یاد شده چاپ شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

رق‍ی‍ه‌ ب‍ه‍زادی‌

محل نشر

ت‍ه‍ران‌

ناشر

طهوری

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

116

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

بهزادی، رقیه، آریاها و نا آریاها در چشم انداز کهن ایران، تهران، طهوری، 1382، 116 صفحه

شابک

9646414362