پرسه در عرصۀ روزمرگی

40,000 تومان

پرسه در عرصۀ روزمرگی 67 یادداشت کوتاه است از سیدمحمد بهشتی که به مناسبت‌های مختلف نوشته شده‌اند. این یادداشت‌ها بنا به مناسبت و زمانی که نوشته شده‌اند موضوعات مختلفی دارند؛ از جمله اقتصاد، فرهنگ، شهر، مدنیت، یادوارۀ مرحوم مؤذن‌زادۀ اردبیلی، سوگ‌نامۀ مریم میرزاخانی و … .
این کتاب ماحصل پرسه‌های روزمرۀ نویسنده لابلای اخبار و رویدادها و اشخاص است. چیزهایی که در وهلۀ نخست به هم بی‌ارتباط به نظر می‌رسند؛ مثل اشیاء جمع‌شده در کشکول، ولی فصل مشترک همۀ آنها این است که بی‌ عزم سوداگری و پیش‌فرض حول آنها گشته‌ است و نازشان را کشیده‌ است. در نگاه سوداگرانه آن چیزی یافت می‌شود که خود می‌خواهیم، ولی در پرسه‌زدن، خود را در معرض دیدن و شنیدن و استشمام و مشمول لطف موضوعات قرار می‌دهیم. این همان جنس شناختی است که فرهنگمان ما را به آن دعوت کرده؛ یعنی شناختی که بر اثر انس و الفت به دست می‌آید. از این رو می‌توان گفت همۀ این یادداشت‌ها در یک امر مشترک هستند و آن اینکه همه‌ ماحصل نگاه فرهنگی به موضوعات‌ است.
اگر بتوان برای مجموعه نوشته‌های سیدمحمد بهشتی مرکزی متصور شد، آن ایران است. نوشته‌های او آرزوی بهروزی ایران را در مشاهده و کشف و اندیشه‌هایش می‌جوید. حتی نگاهی به عنوان یادداشت‌هایش نشان می‌دهد که او با نوشته‌هایش خلاف این گفتۀ مد روز را ثابت کرده است که شعر فارسی باعث شده اندیشیدن فروکاهد و رو به ضعف نهد. بهشتی با شعر و ادب کلاسیک و معاصر فارسی می‌اندیشد و با نقش کاشی و طرح فرش ایرانی از مسائل واقعی بیرونی عینی‌ای می‌گوید که امروز در مقام و موقعیت ایرانی با آن روبه‌روییم. او همچنین به طرز رفتار و نگرش عادی جاری اهالی امروز ایران دقیق می‌شود و ربط و پیوندشان را با رویه‌های گذشته می‌جوید.
آنچه بهشتی در این کتاب نوشته است فارغ از اینکه با همۀ آن یا بخش‌هایی از آن موافق باشیم یا مخالف، به صرف پیوستگی تام و تمامش با مسائلی که امروز احاطه‌مان کرده‌اند، به صرف اندیشیدن دربارۀ مسائل نوآمده و اجتناب‌ناپذیر کنونی، آن هم از طریق فرهنگ و سنت، در حکم نانِ شبِ فرهنگی است.

«خلاصه‌ای از یادداشت مهری بهفر در نشریۀ رود»

توضیحات تکمیلی

نویسنده

سیدمحمد بهشتی

محل نشر

تهران

ناشر

روزنه‌

تاریخ نشر

1397

تعداد صفحه

264

فیپا

بهشتی، سیدمحمد، پرسه در عرصۀ روزمرگی، تهران، روزنه، 1397، 264 صفحه.

شابک

9789643347895