کارنامه‌ فرهنگی‌ فرنگی‌ در ایران ‌۱۸۳۷-۱۹۲۱

230,000 تومان

book-preview

 

موضوع این نوشته چنانکه از نامش پیداست، نگاهی است به تاریخچه آموزشکده های فرنگی و فرنگی مآب در ایران، از سده نوزدهم تا نخستین جنگ جهانی، تکیه اش بیشتر بر زبان و ادب فرانسه است. زیرا در این دوره ای که مدنظر ماست، فرانسویان پیشاهنگان فعالیت فرهنگی در ایران بودند. تا جایی که از ۱۹۰۲ (۱۳۲۰ قمری) زبان فرانسه برای کسانی که داوطلب خدمت دیوانی بودند، اجباری اعلام شد. دولت های رقیب روس و انگلیس، بسی کارشکنی کردند، اما نیارستند که در این زمینه با فرانسویان به رقابت و هم چشمی برآیند. یکی از این رو که در این سال ها هدف اصلی آن دو ابر قدرت چیرگی سیاسی و رخنه اقتصادی بود، و بی گمان درماندگی و بی فرهنگی مردم را بهترین ابزار رسیدن به مقصود می دانستند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

هما ناطق، با مقدمه‌ فریدون ‌آدمیت‌

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه‌ فرهنگی‌ هنری‌ انتشاراتی‌ معاصر پژوهان‌

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

400

فیپا

ناطق، هما، کارنامه‌ فرهنگی‌ فرنگی‌ در ایران ‌۱۸۳۷-۱۹۲۱، با مقدمه‌ فریدون ‌آدمیت‌، تهران، موسسه‌ فرهنگی‌ هنری‌ انتشاراتی‌ معاصر پژوهان‌،۱۳۸۰، 400 صفحه.