تا چه‌ شود: بازتاب‌ واقعه‌ مشروطه‌

60,000 تومان

book-preview

 

بازتاب‌ واقعه‌ مشروطه‌ در مجموعه‌ ای‌ از مکاتبات‌ تجاری‌ حاج ‌محمد حسین‌ کتابفروش‌، ۱۳۲۵-۱۳۳۰ هجری‌ قمری

آنچه این مکاتبات را از بسیاری از این منابع متمایز می گرداند، سهم آن در روشن ساختن وجهی از تحولات آن روزگار است که معمولا در منابع و ماخذ متعارف تاریخی توجه چندانی به آن ها مبذول نمی شود، یعنی تاثیر فراز و نشیب های سیاسی بر داد و ستد های تجاری و فعالیت های بازرگانی کشور از یک سو و احیانا تاثیر مقتضیات برپا ماندن این فعالیت ها بر تحولات سیاسی وقت از سوی دیگر.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

به‌ کوشش‌ سیروس‌ سعدوندیان

محل نشر

تهران

ناشر

نشر و پژوهش‌ شیرازه‌

تاریخ نشر

1378

تعداد صفحه

159

فیپا

تا چه‌ شود؟ بازتاب‌ واقعه‌ مشروطه‌ در مجموعه‌ ای‌ از مکاتبات‌ تجاری‌ حاج ‌محمد حسین‌ کتابفروش‌، ۱۳۲۵-۱۳۳۰ هجری‌ قمری، به‌ کوشش‌ سیروس‌ سعدوندیان، تهران‌، موسسه‌ نشر و پژوهش‌ شیرازه‌، ۱۳۷۸، ۱۵۹ صفحه.