پژوهشگران‌ معاصر ایران

مجموعۀ ارزشمند “پژوهشگران معاصر ایران” ، علاقمندان را با تعدادی از برجسته‌ترین مشاهیر معاصر ایران، در حوزه‌های علم، ادب، فرهنگ و هنر آشنا می‌کند:

جلد اوّل بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار محمّد قزوینی، محمّدعلی فروغی، سیّدحسن تقی‌زاده، عبدالعظیم غریب، علی‌اکبر دهخدا، احمد بهمن‌یار می‌ پردازد.

جلد دوّم بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار ابراهیم پورداوود، محمّد تقی بهار، ذبیح بهروز، علی اصغر حکمت می‌ پردازد.

جلد سوّم  بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار قاسم غنی، صادق رضا زاده شفق، غلامرضا رشید یاسمی می‌ پردازد.

جلد چهارم بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار احمد کسروی و سعید نفیسی می‌ پردازد.

جلد پنجم بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار عبّاس اقبال آشتیانی و بدیع الزّمان فروزان‌فر می‌ پردازد.

جلد ششم بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار صادق هدایت می‌ پردازد.

جلد هفتم بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار علی دشتی و نصر الله فلسفی می‌ پردازد.

جلد هشتم بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار حبیب یغمایی، جلال الدّین همایی می‌ پردازد.

جلد نهم بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار مجتبی مینوی می‌ پردازد.

جلد دهم بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار غلامحسین مصاحب، محمّد تقی دانش  پژوه، ذبیح  الله صفا، عبّاس زریاب خویی، محمّد معین می‌ پردازد.

جلد یازدهم بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار پرویز ناتل خانلری می‌ پردازد.

جلد دوازدهم بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار عبدالحسین زرّین‌کوب و محمّد جعفر محجوب می‌پردازد.

جلد سیزدهم بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار غلامحسین یوسفی، مهرداد بهار و احمد تفضّلی می‌پردازد.

جلد چهاردهم  از این مجموعه ۱۴ جلدی به فهرست اعلام موجود در آن اختصاص دارد. این فهرست، یافتن اطّلاعات مورد نظر در این مجموعه را بسیار آسان می‌کند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

هوشنگ اتحاد

محل نشر

تهران

ناشر

فرهنگ‌ معاصر

تاریخ نشر

از 1379

تعداد جلد

14

فیپا

اتحاد، هوشنگ، پژوهشگران‌ معاصر ایران، تهران، فرهنگ‌ معاصر، از ۱۳۷۹.