وزیر خاکستری‌

550,000 تومان

book-preview

بازشناسی‌ نقش‌ داریوش‌ همایون‌ در حاکمیت‌ پهلوی‌ دوم

توضیحات تکمیلی

نویسنده

صفاء الدین تبرائیان

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه‌ مطالعات‌ تاریخ‌ معاصر ایران‌

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

810

فیپا

تبرائیان، صفاء الدین، وزیر خاکستری‌: بازشناسی‌ نقش‌ داریوش‌ همایون‌ در حاکمیت‌ پهلوی‌ دوم، تهران، موسسه‌ مطالعات‌ تاریخ‌ معاصر ایران‌، ۱۳۸۳، ۸۱۰ صفحه.