ن‍س‍خ‍ه‌ خ‍طی‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍گ‍اری‌ آن‌ در ای‍ران

ن‍س‍خ‍ه‌ خ‍طی‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍گ‍اری‌ آن‌ در ای‍ران شامل مقدمه‌ای است که در آن شرح احوال و فهرست آثار فرانسیس ریشار (Francis Richard)، ایران شناس و نسخه‌شناس برجسته‌ی فرانسوی و مدیر بخش هنر اسلامی موزۀ لوور، و مباحثی چون تاریخ فهرست‌نویسی و نسخه‌شناسی در ایران آمده است. سپس شیوه‌های فهرست‌نگاری تحت این مقالات از برجسته ترین استادان این فن به تفصیل بیان شده‌اند:

“سرگذشت و سرنوشت نسخه‌های خطی/ ایرج افشار”، “نگاهی به تاریخ فهرست‌نویسی در دوران اسلامی/ محمدتقی دانش‌پژوه”، “آموزش سازمان‌دهی نسخ خطی در ایران/ نوش‌آفرین انصاری”، “پیشینه‌ آموزش نسخ خطی در ایران/ فریبا افکاری”، “درباره‌ طرح تملک نسخ خطی/ ایرج افشار، عبدالله انوار، سید علی داوود”، “نسخه‌های مهاجر/ رسول جعفریان”، “طرح کارت برگه/ ایرج افشار”، “آیین فهرست‌نگاری نسخه‌های خطی/ محمدتقی دانش‌پژوه”، “شیوه‌ی فهرست‌نگاری کتاب‌های خطی/ احمد منزوی”، “تجربه‌ی یک عمر فهرست‌نگاری/ احمد منزوی” و “گذشته و حال فهرست‌نگاری/ (مصاحبه با آقایان محمدباقر حجتی، رضا استادی، و احمد شکوری”.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

اح‍م‍درض‍ا رح‍ی‍م‍ی‌ ری‍س‍ه‌

محل نشر

ت‍ه‍ران‌

ناشر

میراث مکتوب

تاریخ نشر

1384

تعداد صفحه

200

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

رحیمی ریسه، احمدرضا، ن‍س‍خ‍ه‌ خ‍طی‌ و ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍گ‍اری‌ آن‌ در ای‍ران‌، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1384، 200 صفحه

شابک

9648700095