نگاهی به شاه

book-preview

 

کتاب نگاهی به شاه به شرح ابعاد خصوصی و حریم خلوت زندگی محمدرضا شاه، ایام کودکی و مدرسه، رابطه با اعضای دیگر خانواده، ازدواج‌ ها، حالات شخصی، کفش و پوشاک، رانندگی و خلبانی، تندرستی و بیماری، سفر‌ها، عشق و عواطف، باور‌ها، توهمات و شایعه‌ها پرداخته است. بخش عمده کتاب بررسی نقش و زیست سیاسی شاه و زمینه تاریخی گسترده‌تر زندگی اوست.
نویسنده به دلیل عدم حضور در ایران به اسناد و مدارکی همچون نامه‌ ها، یادداشت‌ ها، پیشینه پزشکی، اسناد و مدارکی که در بایگانی‌ های دولتی یا خصوصی وجود داشته دسترسی نداشته است و به ناگزیر تا حد زیادی به اسناد دولتی انگلیس و آمریکا بسنده کرده است. نویسنده در کتاب به مسائل شخصی و خصوصی فراوان شاه پرداخته است. او به چگونگی «میهمانی و عروسی و لباس و آرایش،‌‌ زندگی‌های مجلل شهریارانه و ويژگی های خلق و خوی شاه» مسلط بوده و در برشمردن رویدادهای زندگی خصوصی شاه موفق نشان می‌دهد. در اين حوزه‌ها نكاتی را در كتاب گنجانده كه برخی از آنها جدید به نظر می‌رسد.
از ديدگاه نويسنده، تاریخ آوردگاه سرنوشت و كاستی ها و انتخاب‌های تراژيك است. هيچ كتابی نيست كه به رغم تلاش‌های مولف آن، از خطا يكسره بركنار باشد؛ چيزی كه زبان را به شكوه می گشايد دامنه اين گونه كاستی هاست. اشتباه اگر حاصل دسترسی نداشتن به اطلاعات يا آسان‌گيری نباشد پی آمد بی دقتی است و بی دقتی در تاريخ نگاری چيزی نيست كه بتوان آن را سهل انگارانه ناديده گرفت.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عباس میلانی

محل نشر

کانادا

ناشر

پرشین سیرکل

تاریخ نشر

چاپ دوم 1394

تعداد صفحه

689

فیپا

میلانی، عباس، نگاهی به شاه، کانادا، پرشین سیرکل، چاپ دوم 1394، 689 صفحه.