نطق های‌ دکتر مصدق‌ در دوره‌ شانزدهم‌ مجلس‌ شورای‌ ملی

جلد ۱: نطق های دکتر مصدق در مجلس شانزدهم در مقام نمایندگی مردم. جلد ۲: نطق های دکتر مصدق هنگامی که در مقام نخست وزیری ملت بود. جلد ۳: دفاعیات دکتر مصدق. جلد ۴: نامه های دکتر مصدق در سالهای زندانی بودن وی. جلد ۵: ضمائم

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد مصدق

محل نشر

تهران

ناشر

امیر کبیر

تاریخ نشر

1357

تعداد جلد

5