ملایر شناسی‌: گنجینه‌ ای‌ از تاریخ‌ پیشین‌ و تحولات‌ معاصر شهرستان‌ ملایر

این‌ کتاب‌ مجموعه‌ مقالاتی‌ از شیخ‌ عبدالکریم‌ ترابی‌ درباره‌ ملایر و مقالاتی‌ از پناهی‌ و عبدالحسین‌ نوائی‌ درباره‌ کریم‌ خان‌ زند و پایان‌ نامه‌ فاطمه‌ بیگم‌ میرزائی ‌راجع‌ به‌ ملایر است‌.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

گردآورنده‌ محمد ملایری‌

محل نشر

تهران

ناشر

فردوس‌

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

446

فیپا

ملایرشناسی‌: گنجینه‌ ای‌ از تاریخ‌ پیشین‌ و تحولات‌ معاصر شهرستان‌ ملایر، گردآورنده‌ محمد ملایری‌، تهران‌، فردوس‌،۱۳۸۰، ۴۴۶ صفحه.