مصدق و مسائل حقوق و سیاست

120,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

هشت مقالۀ حقوقی و سیاسی که از دکتر محمد مصدق در مجلات و جراید چاپ شده است برای سهولت مراجعۀ علاقمندان و مطالعۀ کسانی که در سیر افکار و عقاید علمی و شخصیت سیاسی او تحقیق می‌کنند در این کتاب منتشر شده است.
نخستین مقالۀ مصدق در مجله‌ای چاپ شد که خود یکی از اعضای تأسیس کنندۀ آن بود. نام این مجله علمی بود و در سال 1293 شمسی بنیاد گرفت. ولی بیش از ده شماره انتشار نیافت. مقالات دیگر مصدق در ‌دوره‌های اول و دوم و سوم مجلۀ آینده طبع شده است. بعضی از این مقالات بنابر میل او بدون نام نویسنده و تحت عنوان «امضا محفوظ» و «از مقالات وارده» به چاپ رسیده، ولی مدیر مجله در فهرست الفبایی نام نویسندگان در پایان سال، ذیل نام مصدق آن مقالات را مشخص کرده است.
در این مجموعه قسمتی هم به نقل گوشه‌هایی از خاطرات مصدق اختصاص یافته است و آن صورتی است از آنچه در سالنامۀ دنیا (سال هشتم -1331) به چاپ رسیده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ایرج افشار

محل نشر

تهران

ناشر

زمینه‌

تاریخ نشر

1358

تعداد صفحه

152

فیپا

افشار، ایرج، مصدق و مسائل حقوق و سیاست، تهران، زمینه، ۱۳58، 152 صفحه.