مشروطیت‌ جنوب‌ ایران‌ به‌ گزارش‌ بالیوز بریتانیا در بوشهر

250,000 تومان

مشروطیت جنوب ایران به گزارش بالیوز بریتانیا در بوشهر ۱۹۱۵-۱۹۰۵ میلادی / ۱۳۳۳-۱۳۲۳ هجری قمری.

این‌ کتاب‌ گزارش‌ های‌ سر پرسی‌ سایکس‌ سرکنسول‌ انگلیس‌ در بوشهر و جانشین‌ او کاپیتان‌ تره‌ ور است‌.

توضیحات تکمیلی

مترجم

حسن ‌زنگنه

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه‌ مطالعات‌ تاریخ‌ معاصر ایران (شعبه استان بوشهر)

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

424

فیپا

مشروطیت‌ جنوب‌ ایران‌ به‌ گزارش‌ بالیوز بریتانیا در بوشهر ۱۳۳۳- ۱۳۲۳ ه. ق، ترجمه‌ و تدوین‌ حسن‌ زنگنه، تهران‌، بوشهر: موسسه‌ مطالعات‌ تاریخ‌ معاصر ایران، ۱۳۸۶، ۴۲۴ صفحه.