مسئله مدرسه: بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش ایران

 مسئله مدرسه: بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش ایران با رویکردی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی به مسائل مختلف آموزش و پرورش ایران و به آنچه می‌پردازد که در کلاس‌های درس و مدارس ایران می‌گذرد. این کتاب در 15 فصل به مسائل معلمان، دانش‌آموزان و مدیران به تفکیک و در مجموع پرداخته است. برنامه درسی و تعلیم و تربیت از دیگر مباحث محوری و کلیدی کتاب است که در چند فصل به آن‌ها پرداخته شده است. مسئله سواد و سوادآموزی خصوصا از منظر انتقادی نیز از مباحث مهم کتاب است و نویسنده در سه فصل به طور جامع مسئله بی‌سوادی، کم‌سوادی و نیز جایگاه سواد انتقادی در جامعه امروز ایران را تحلیل و بررسی می‌کند.

نعمت الله فاضلی نویسندۀ کتاب در موخره توضیح می‌دهد که چرا به‌رغم تمام مسائل و مشکلاتی که معلمان و دبیران با آن مواجهند، هنوز جامعه ایران برای این سفیران فرهنگ و ادب و تاریخ خود ارزش و اعتبار قائل است و چگونه می‌توان این عزت و آبروی جامعه علم و فرهنگ را در جهت رشد و توسعه کشور به خدمت گرفت.

کتاب با مقدمه‌ای از محمدرضا سرکار آرانی، استاد ایرانی دانشگاه ناگویای ژاپن، آغاز شده است.

عناوین فصول کتاب عبارتند از:
فصل اول: مرگ مدرسه یا مرگ سوژه
فصل دوم: آموزش و مسئله شهروندی
فصل سوم: مسئله معلمی
فصل چهارم: یاددهی و یادگیری در دوره بحران
فصل پنجم: معلمی بازاندیشانه
فصل ششم: سفری به دنیای درون معلم
فصل هفتم: انشا‌ء و معلمی
فصل هشتم: فرار از مدرسه
فصل نهم: بحران بی‌سوادی در ایران
فصل دهم: چرا باید باسواد شویم؟
فصل یازدهم: سواد انتقادی
فصل دوازدهم: کدام پداگوژی؟
فصل سیزدهم: مسئله آموزش ابتدایی
فصل چهاردهم: بوم‌شناسی و مسئله یادگیری
فصل پانزدهم: مسئولیت ما چیست؟
مؤخره: «آموزش» چشم و «معلمان» آبروی جامعه‌اند.

برای شرح حال و فهرستی از آثار دکتر نعمت الله فاضلی اینجا را ببینید.

 

توضیحات تکمیلی

نویسنده

نعمت الله فاضلی

محل نشر

ت‍ه‍ران‌

ناشر

هوش ناب

تاریخ نشر

1401

تعداد صفحه

296

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

فاضلی، نعمت الله، مسئله مدرسه؛ بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش ایران، تهران، انتشارات هوش ناب، 1401، 296 صفحه