سنت‌ و سکولاریسم‌

70,000 تومان

book-preview

 

گفتارهایی‌ از عبدالکریم‌ سروش‌، محمد مجتهد شبستری‌، مصطفی‌ ملکیان‌، محسن‌ کدیور

پرسش اساسی این است: در جهانی که درد و رنجها امحاء نشدنی افزون گشته، دلهره ها و اضطراب های وجودی انسان صد چندان شده، کثیری از وصال ها و بسط ها به فراق ها و قبض ها بدل شده، شاهد های عهد شباب بسان گذشته طنازی و هوش ربائی نمی کنند، نشستن بر سر سفره و خوان کرم بنیانگذاران ادیان و شریک تجربیات نیکو و احوال خوش ایشان گشتن برای انسان مدرن ممکن است؟ کدامین مواجهه با میراث گرانقدر پیامبران در این میان راهگشاست؟ مواجهه ای معرفت اندیشانه و استدلالی یا مواجهه تجربت اندیشانه با واقعیّت قدسی؟

توضیحات تکمیلی

محل نشر

تهران

ناشر

صراط

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

431

فیپا

سنت‌ و سکولاریسم‌: گفتارهایی‌ از عبدالکریم‌ سروش‌، محمد مجتهد شبستری‌، مصطفی‌ ملکیان‌، محسن‌ کدیور، تهران، موسسه‌ فرهنگی‌ صراط، ۱۳۸۱، ۴۳۱صفحه.