زندگی سیاسی مصدق

280,000 تومان

book-preview

 

این کتاب نتیجه بررسی مدارک و استفاده از اطلاعات تازه ای است که طی سال های اخیر به دست آمده و مشتمل بر موضوعاتی است که بر محور پیدایش نهضت ملی و مسئله ملی شدن صنعت نفت و پی آمدهای آن دور می زند و ضمنا شمه ای از اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی کشور را نیز که منجر به پیدایش آن نهضت گردید شرح می دهد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

فواد روحانی

محل نشر

تهران

ناشر

زوار

تاریخ نشر

بهار 1381

تعداد صفحه

528

فیپا

روحانی، فؤاد، زندگی سیاسی مصدق، تهران، زوار، بهار 1381، 528 صفحه.

شابک

9644010922