رساله مکالمات مقیم و مسافر

30,000 تومان

ناموجود

رساله‌ مکالمات‌ مقیم‌ و مسافر رساله‌ ای‌ در حکومت‌ و اندیشه‌ سیاسی‌ بر اساس ‌نسخه‌ چاپ‌ سنگی‌ در صدر مشروطیت‌، به‌ انضمام‌ سوخته‌ عشق‌: شرح‌ حال‌ جامع‌ شیخ‌ محمد حسین‌ اصفهانی، به‌ کوشش‌ موسی فقیه ‌حقانی

سوخته‌ عشق‌: ترجمه‌ متنی‌ است‌ که‌ در ابتدای‌ کتاب‌ مجدالبیان‌ یا تفسیر اصفهانی‌ درج‌ گردیده‌ است‌.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

نورالله نجفی‌ اصفهانی‌، به کوشش موسی فقیه حقانی

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه‌ مطالعات‌ تاریخ‌ معاصر ایران‌

تاریخ نشر

1384

تعداد صفحه

149

فیپا

نجفی‌ اصفهانی‌، نورالله، رساله‌ مکالمات‌ مقیم‌ و مسافر: رساله‌ ای‌ در حکومت‌ و اندیشه‌ سیاسی‌ بر اساس ‌نسخه‌ چاپ‌ سنگی‌ در صدر مشروطیت‌، به‌ انضمام‌ سوخته‌ عشق‌: شرح‌ حال‌ جامع‌ شیخ‌ محمد حسین‌ اصفهان