دیپلماسی‌ و قتل‌ در تهران‌

50,000 تومان

book-preview

 

الکساندر پوشکین در بهار سال 1829 به عزم دیدار با برادرش که در خط مخاصمه روس و عثمانی خدمت می کرد، در حال سفر به قفقاز بود. او به هنگام عبور از کوهستان های منطقه با منظره ای غیر عادی روبه رو شد:
دو ورزاو که به یک گاری بسته شده بودند در سراشیب تند جاده ای کوهستانی پایین می رفتند. تنی چند گرجی همراه گاری راه می سپردند. دو ماه پیش از آن الکساندر سیرگییویچ گریبایدف وزیر مختار روسیه در تهران، با تقریبا همه اعضای سفارتش، به دست گروهی ایرانی خشمگین به قتل رسیده بودند. آن واقعه نقطه اوج دومین جنگ ایران و روس و عهدنامه صلح متعاقب آن به نام ترکمانچای بود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

لارنس کلی

مترجم

غلامحسین‌ میرزا صالح

محل نشر

تهران

ناشر

نگاه معاصر

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

294

فیپا

کلی، لارنس، دیپلماسی‌ و قتل‌ در تهران‌، ترجمه‌ غلامحسین‌ میرزا صالح، تهران، نگاه‌ معاصر، ۱۳۸۵، ۲۹۴ صفحه.