دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش

670,000 تومان

book-preview

 

فقیه اصولی و مرجع تقلید شیعی و رهبر دینی سیاسی جنبش مشروطه. پدرش شیخ حسین واعظ هروی از اهل علم و مقیم مشهد بود، خود او در همان شهر متولد شد و مقدمات را فرا گرفت. سپس در سبزوار در محضر حکیم سبزواری و در تهران در خدمت میرزا ابوالحسن جلوه به تحصیل منطق و فلسفه همت گماشت. در سال ۱۲۷۹ ه.ق به عتبات رفت و در نجف در محضر عارف ربانی سید علی شوشتری و نیز سید مهدی قزوینی و فقیه اعظم شیخ مرتضی انصاری به استفاضه نشست، و در فقه و اصول و دیگر شاخه های معارف اسلامی به کمال رسید، و با این همه، پس از وفات شیخ انصاری، در نزد شیخ راضی نجفی و میرزای شیرازی تلمذ کرد، و چون میرزا به سامره کوچید، همراه وی به آن شهر رفت، و پس از خاتمه تحصیلات خود درآنجا، به دستور میرزا در نجف اقامت گزید و کار تدریس را آغاز کرد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

اکبر ثبوت

محل نشر

تهران

ناشر

طرح نو

تاریخ نشر

1389

تعداد صفحه

936

فیپا

ثبوت، اکبر، دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش، تهران، انتشارات طرح نو، 1389، 936 صفحه.