در خدمت تخت طاووس

book-preview

 

یادداشتهای روزانه آخرین سفیر شاه در لندن

این کتاب جنبه تاریخی دارد و یکی از اسناد با اهمیت سالهای نهایی پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی به شمار می¬رود. ترجمه ناقصی از آن تا کنون در ایران در دسترس خوانندگان بوده، همان طور که مؤلف در مقدمه خود گفته با امانت و حسن نیت صورت نگرفته است و به هیچ وجه حق مطلب را ادا نمی کند. چاپ متن اصلی یادداشتهای آخرین سفیر شاه در لندن فرصتی است برای خوانندگان تا از طریق یادداشتهای نویسنده به چگونگی تصمیم گیری در اواخر دوران پهلوی بیشتر پی برند و تصویری واقعی از سقوط نظام پهلوی در ایران از زبان یکی از مهمترین کارگزارانش به دست آورند. نویسنده مقدمه ای اختصاصی برای چاپ کتاب در ایران اضافه کرده که بسیار آموزنده و عبرت انگیز است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

پرویز راجی

مترجم

حسن کامشاد

محل نشر

تهران

ناشر

طرح نو

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

430

فیپا

راجی، پرویز؛ در خدمت تخت طاووس (یادداشتهای روزانه آخرین سفیر شاه در لندن)، ترجمه حسن کامشاد، تهران، انتشارات طرح نو، 1381، 430 صفحه.