دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍ران‍ی‌: درآم‍دی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍ران‍ی‌: درآم‍دی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ مجموعه ای است از مقالات مؤلف درباره وضع و حال آموزش عالی در ایران. مؤلف متخصص این موضوع است و در فاصله سالهای 1375 تا 1398 در مناصب مختلف و مرتبط با آموزش عالی در ایران مسئولیتهای مختلف داشته است. برای اطلاع از مناصب او اینجا را کلیک کنید.

در دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍ران‍ی‌: درآم‍دی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ با این مقالاتی از این دست آشنا می‌شوید: “آموزش عالی، نگاهی دیگر”، “پرسش‌ از ماهیت دانشگاه ایرانی”، “توسعه علم در ایران، مسائل و پیش‌نیازها”، “یک بیانیه‌ی نظری برای مدیریت توسعه‌ی علم در ایران”، “تعامل دانشگاه و جامعه، مسائل و چالش‌ها”، “علم، تکنولوژی و جامعه”، “گذار از دانشگاه سنتی”، “دانشگاه، فرهنگ و دین”، “دانشگاه اسلامی: نگاهی تاریخی اجتماعی”، “مهاجرت نخبگان”، “توسعه‌ی مشارکت زنان در آموزش عالی”، “دانشگاه، گرایش‌های قومی و همبستگی ملی”، “دانشگاه و همکاری‌های علمی بین‌المللی”، “بررسی جایگاه و کارگرد انجمن‌های علمی” و “بررسی و پدیده نابردباری در محیط‌های دانشجویی”.

برای معرفی و نقدی کوتاه درباره این اثر به این مقاله می‌توانید مراجعه کنید.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

غ‍لام‍رض‍ا ذاک‍رص‍ال‍ح‍ی‌

محل نشر

ت‍ه‍ران‌

ناشر

کویر

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

312

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

ذاکر صالحی، غلامرضا، دانشگاه ایرانی (درآمدی بر جامعه شناسی آموزش عالی)، تهران، کویر، 1383، 312 صفحه

شابک

9648161305