خانه‌ بر دامنه‌ آتشفشان‌

50,000 تومان

book-preview

 

شهادتنامه‌ شیخ‌ فضل‌ الله‌ نوری‌ (با ضمیمه ‌وصیتنامه‌ منتشر نشده‌ او)
در جهان وجود، انسان، طرفه موجودی است که« بال پرواز» ملائک و «پنجه ی خونریز» درندگان را – یکجا – با خود دارد، و هریک را که بکار می گیرد، میدانی فراخ و بی نهایت در پیش روی اوست. در طالع شگفت آدمی، دو صفحه ی سفید و سیاه گذاشته اند: یا انس به حق یافتن، و با ساکنان حرم قدس راز گفتن و همچون پرنده ای سبکبال پر کشیدن و تا … بام کوی دوست پرواز کردن. و یا به خاک چسبیدن و راه گرگان و خوکان و روبهان گزیدن و به چاه نفس امّاره غلطیدن و از هر دد و دیوی فروتر شدن!… چنین موجود شگفت، که در نوسان بین «قرب» و «بعد» از حق، می تواند از فرشته بسی برتر و از حیوان بسا بدتر شود، به حجّتی آشکار و قاطع – چونان آفتاب صبحگاهان – نیاز دارد که زیباترین صحنه ی عروج انسان از خاک تا خدا را، همراه و همزمان با زشت ترین صحنه ی پلیدی همو بر روی خاک را، پیش دید وی به نمایش گذارد و چشمه ی جانش را از زلال حقایق هستی پر سازد.

 

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علی ابوالحسنی

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه‌ مطالعات‌ تاریخ‌ معاصر ایران‌

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

311

فیپا

ابوالحسنی، علی، خانه‌، بر دامنه‌ آتشفشان‌: شهادتنامه‌ شیخ‌ فضل‌ الله‌ نوری‌ (با ضمیمه ‌وصیتنامه‌ منتشر نشده‌ او)، تهران، موسسه‌ مطالعات‌ تاریخ‌ معاصر ایران‌، ۱۳۸۲، ۳۱۱ صفحه.