ت‍ک‍اپ‍وه‍ای دین‌ سیاسی

40,000 تومان

book-preview

 

ج‍س‍ت‍اره‍ایی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اسی‌ سیاسی‌ ایران

هیچ گزارش معتبر تاریخی نیست که در عین ارائه تصویری درست و کامل از تحولات سیاسی- اجتماعی ایران در دو دهه اخیر، نقش تأثیرگذار و تعیین کننده دین را در آن نادیده گرفته و یا آن را به سطوح عوامل فرعی و حاشیه ای تقلیل داده باشد. عمق و گستره تأثیرگذاری دین در سده های اخیر تاریخ ایران، چیزی فراتر از اندازه های تجربه شده در دیگر جوامع است. این واقعیت محرز تاریخ ایران را تنها سابقه توأمانی دین و دولت در این سرزمین، تعلیمات اجتماعی اسلام، جوهره سیاسی شیعه و قدرت تشکل بخش فقها می تواند تبین کند و البته شرایط خاص ایران. روحانیت، جریان مستقل و نیمه متشکلی بوده که در موقعیت های بس متفاوت، نقش های مؤثری ایفا کرده است. در عرصه سیاست و در تعامل و تضارب با دستگاه قدرت؛ در عرصه اجتماع و در تجانس و تضامن با ملت؛ در عرصه فرهنگ و در کار بسط معرفت و بالاخره در عرصه اقتصاد و معاضدت بازار. مقالات این مجموعه درباره دین در عرصه سیاسی و رابطه آن با موارد ذکر شده، به رشته تحریر درآمده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علی رضا ش‍ج‍اعی‌ زن‍د

محل نشر

تهران

ناشر

مرکز بازشناسی‌ اسلام‌ و ایران‌

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

244

فیپا

ش‍ج‍اعی‌ زن‍د، ع‍لی‌ رض‍ا، ت‍ک‍اپ‍وه‍ای‌ دین‌ سیاسی‌، ج‍س‍ت‍اره‍ایی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اسی‌ سیاسی‌ ایران، ت‍ه‍ران‌، م‍رک‍ز ب‍ازش‍ن‍اسی‌ اس‍لام‌ و ایران‌، ۱۳۸۳، ۲۴۴ صفحه.