تجدد و تجدد ستیزی در ایران: مجموعه مقالات

100,000 تومان

book-preview

 

 

مساله تجدد بی گمان مهم ترین محور مباحث فرهنگی، سیاسی، ادبی و اقتصادی روزگار ماست. گرچه بازار این بحث در چند سال اخیر نزد ایرانیان داخل و خارج کشور رونقی بی سابقه یافته است، تجربه تجدد در ایران سابقه ای بس دیرینه تر دارد. از زمانی که بیهقی می خواست “داد این تاریخ” بدهدتا روزگاری که گلشیری سوگی بر سرزمین سترون می نوشت، از روزی که عطار شرح حال اولیاء تصوف را باز می گفت تا دورانی که دکتر صدیقی شرحی بر آرای ارسطو می نگاشت و سعیدی سیرجانی از ضحاک ماردوش سخن می گفت، انگار همواره محور و مفصل مهم ترین مباحث فرهنگی جامعه ما، گاه به تصریح و گاه به تاکید، زمانی به تلویح و زمانی به تقریب، همین مساله تجدد بود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

عباس میلانی

محل نشر

تهران

ناشر

اختران

تاریخ نشر

چاپ هفتم 1382

تعداد صفحه

362

فیپا

میلانی، عباس، تجدد و تجدد ستیزی در ایران: مجموعه مقالات، تهران، نشر اختران، چاپ هفتم 1382، 362 صفحه.