تاریخ هشتادسالۀ دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران

تاریخ دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران، تاریخ یک دانشکده و یک دانشگاه نیست، تاریخ یک سرزمین و یک ملت است. تاریخ سیاست و مدنیت و مدرنیت ایرانی است. تاریخی است نه فقط از ارادۀ معطوف به دانستن، بلکه توانستن. تاریخ خردورزی و آزادی‌خواهی. تاریخی که صدها نکتۀ پنهان در دل دارد. ناگفته‌ها و نانوشته‌های بسیاری در این بخش از حیات آکادمیک ما خاموش فروخفته است.
این تحقیق درصدد آن است که شمع حقیری روشن بکند برای کاوش در ردپاهای چندین نسل مهندسی در کوره‌راه‌های پرسنگلاخ تاریخ معاصر ایران.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مقصود فراستخواه

محل نشر

تهران

ناشر

نی

تاریخ نشر

1394

تعداد صفحه

488

فیپا

فراستخواه،‌ مقصود، تاریخ هشتادسالۀ دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران، تهران، نی، ۱۳۹۴، ۴۸۸ صفحه.