انقلاب سفید

75,000 تومان

book-preview

 

چند سال پیش کتابی بنام «مأموریت برای وطنم» تألیف کردم که در آن آنچه بنظرم برای آشنائی با گذشته ایران و آگاهی بر وضع ایران عصر ما تا سال 1339 ضروری بود، نوشتم که عقیده داشتم لازم است در عصری که همبستگی ملل جهان به یکدیگر پیوسته زیادتر می شود، و روز بروز بیشتر جوامع مختلف گیتی بصورت اعضای یک خانواده واحد بشری در میایند، وضع ایران چه برای خود ملت ایران و چه برای مردم جهان از هر جهت روشن گردد. در فاصله انتشار آن کتاب تا بامروز، انقلاب اجتماعی عظیمی در ایران صورت گرفته که وضع جامعه ما را بکلی دگرگون کرده است، و کتاب حاضر را بدین منظور مینویسم که اصول این انقلابی را که منشور اجتماع آینده ما خواهد بود روشن کرده باشم.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد رضا پهلوی

محل نشر

تهران

ناشر

کتابخانه سلطنتی

تاریخ نشر

1345

تعداد صفحه

206

فیپا

پهلوی، محمد رضا، انقلاب سفید، تهران، انتشارات کتابخانه سلطنتی، 1345، 206 صفحه.