آذربایجان‌ در ایران‌ معاصر

50,000 تومان

book-preview

 

به اصطلاح تاریخ سیاسی، قرن بیستم را بیشتر از هر مشخصه ی دیگری، می توان قرن رواج ناسیونالیسم معرّفی کرد. قرنی که افزایش بی سابقه ی دولت – ملت های حاکم کوچکی را شاهد بوده است. بر این مطلب باید افزود که برپایی چنین دولت – ملت های نوپایی غالبا مستلزم ساختن و پرداختن یک سلسله سنت های تاریخی ضروری برای توجیه و تقویت دولت تازه پا است. عامل عمده ای که در تجمع گروه های مردم و تجهیز درک آنان از هویت و وحدت سیاسی مؤثراست دوباره نویسی تاریخشان است. در بعض موارد، صرف به کارگیری نام های پرطنطنه ی باستانی و تاریخی کافی بوده است تا به ایجاد وحدت برای مشروعیت سیاسی منجرگردد. مثلا برای یونانیان، نام شکوهمند مقدونیه هنوز هم مانند گذشته به همان اندازه اهمیت دارد که واژه ی پارس برای ایرانیان و تا حد کمتری کلمه ی توران برای برخی از ترکان.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

تورج اتابکی

مترجم

محمد کریم اشراق

محل نشر

تهران

ناشر

توس‌

تاریخ نشر

1376

تعداد صفحه

290

فیپا

اتابکی، تورج‌، آذربایجان‌ در ایران‌ معاصر، ترجمه محمد کریم اشراق، تهران، توس‌، ۱۳۷۶، 290 صفحه.