آخرین‌ سنگر آزادی‌

80,000 تومان

مجموعه‌ مقالات‌ میر جعفر پیشه‌ وری‌ در روزنامه ‌حقیقت‌، ارگان‌ اتحادیه‌ عمومی‌ کارگران‌ ایران ‌۱۳۰۰-۱۳۰۱

توضیحات تکمیلی

نویسنده

به‌ کوشش‌ رحیم ‌رئیس‌ نیا

محل نشر

تهران

ناشر

نشر و پژوهش‌ شیرازه‌

تاریخ نشر

1377

تعداد صفحه

507

فیپا

آخرین‌ سنگر آزادی‌: مجموعه‌ مقالات‌ میر جعفر پیشه‌ وری‌ در روزنامه ‌حقیقت‌، ارگان‌ اتحادیه‌ عمومی‌ کارگران‌ ایران ‌۱۳۰۰-۱۳۰۱، به‌ کوشش‌ رحیم ‌رئیس‌ نیا، تهران، موسسه‌ نشر و پژوهش‌ شیرازه‌، ۱۳۷۷، ۵۰۷ ص