گورنگاری‌های مهدی تمیزی

“گورنگاری‌های مهدی تمیزی” عنوان دو مجموعه‌ عکس است که یکی به “ری و تهران” و دیگری به “تخت فولاد” اختصاص دارد. این دو مجموعه که از سوی نشر اسپانه و با همکاری مؤسسهٔ ایکوموس ایران منتشر شده است، در قالب کارت پستال‌هایی چهارده قطعه‌ای است. ایدۀ اصلی این بوده که همان‌گونه که سنگ آرامگاه‌ها در گسترهٔ گورستان‌ها پراکنده و بدون اتصال به یکدیگر هستند، تصاویر سنگ آرامگاه‌های این دو مجموعه نیز جداجدا و بدون شیرازه باشد. به نوعی، هر کارت تصویری در بستهٔ خود، به مثابه یک سنگ آرامگاه در بستر گورستان است. سنگ آرامگاه‌هایی که در این دو مجموعه تماشا می‌کنید، بخش کوچکی از پروژهٔ پژوهشی عکاسی است، که از سال ۱۳۸۰ تا کنون توسط مهدی تمیزی در حال انجام است. این دو مجموعه به مناسبت ۲۰ سالگی آغاز این پروژه منتشر شده است.

مجموعهٔ “ری و تهران” شامل ۱۴ قطعه از سنگ آرامگاه‌های گورستان‌های تاریخی در ری و تهران است: گورستان‌های ابن بابویه، امامزاده عبدالله، امامزاده اسماعیل (بازار)، ظهیرالدوله، دولاب (مسیحی‌ها) و بهشتیه (یهودی‌ها). تاریخ سنگ آرامگاه‌های این مجموعه، از سال ۱۲۶۹ تا سال ۱۳۵۶ خورشیدی است که بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ خورشیدی عکاسی شده‌اند.

مجموعهٔ “تخت فولاد” نیز شامل ۱۴ قطعه از سنگ آرامگاه‌های گورستان تاریخی تخت فولاد در اصفهان است. تاریخ سنگ آرامگاه‌های این مجموعه از دورهٔ صفوی تا سال ۱۳۳۹ خورشیدی است که بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ خورشیدی عکاسی شده‌اند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مهدی تمیزی

محل نشر

اصفهان

ناشر

نشر اسپانه با همکاری مؤسسه ایکوموس ایران

تاریخ نشر

1401

تعداد جلد

یک جلد