معماری اسلامی در اندلس

30,000 تومان

ناموجود

کتاب معماری اسلامی در اندلس با رویكردی تاریخی و در 10 فصل، به معرفی و سپس بررسی دقیق معماری حوزۀ جغرافیایی اندلس می‌پردازد.
فصل نخست این كتاب، به مهم‌ترین رویدادها در معماری اندلس تا پایان سدۀ سوم هجری قمری اختصاص دارد. بحث این فصل با چگونگی سلطنت ویزیگوت‌ها(گوت‌های غربی) در ابتدای سدۀ دوم هجری آغاز می‌شود و با گسترش اسلام، امارت خاندان اموی و جانشینان عبدالرحمن اول ادامه می‌یابد. فصل دوم به معماری سده‌های دوم و سوم اختصاص دارد. مخاطب در این فصل با چگونگی تأسیس مسجد جامع قرطبه و اهمیت مسجد جمعه، مسجد جامع اموی در سویل(اشبیلیه) و بوباسترو آشنا می‌شود.
در دیگر فصل‌های این كتاب به تكوین معماری در دورۀ عبدالرحمن سوم و جانشینانش، معماری سدۀ چهارم و سپس عصر ملوک الطوایف، معماری دورۀ تسلط بربر، معماری برابطی و موحدی و در نهایت معماری در عصر حكومت بنو نصر پرداخته می‌شود.
از ویژگی‌های این كتاب، جدا از شیوۀ روایت تاریخی در توضیح روند تكوین معماری اندلس، باید به تأكید و دقت نویسندگان در توجه به پیوستگی وقایع تاریخی و معماری هر دوره و نقش امرای اسلامی اندلس و نیز فرهنگ اسلامی در شكوفایی معماری این حوزۀ جغرافیایی در مقاطع تاریخی خاص اشاره كرد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ماریانه باروکاند، آخیم بدنورتس

مترجم

فائزه دینی

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1390

تعداد صفحه

318

فیپا

ماریانه باروکاند و آخیم بدنورتس، معماری اسلامی در اندلس، ترجمۀ فائزه دینی، تهران، مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر، ۱۳۹۰، ۳۱۸ صفحه.