سفال‌ معاصر ایران‌

30,000 تومان

گزیده‌ آثار پنجمین‌ نمایشگاه‌ سفالگران‌ معاصر ایران‌ تهران‌ – اردیبهشت ‌۱۳۷۵

توضیحات تکمیلی

محل نشر

تهران

ناشر

انجمن‌ هنرهای‌ تجسمی‌ ایران‌ با همکاری‌ موزه‌ هنرهای‌ معاصر تهران‌

تاریخ نشر

1375

تعداد صفحه

139

فیپا

سفال‌ معاصر ایران‌: گزیده‌ آثار پنجمین‌ نمایشگاه‌ سفالگران‌ معاصر ایران‌ تهران‌ – اردیبهشت ‌۱۳۷۵، تهران‌، انجمن‌ هنرهای‌ تجسمی‌ ایران‌ با همکاری‌ موزه‌ هنرهای‌ معاصر تهران‌، ۱۳۷۵، ۱۳۹ صفحه.