اسناد معماری ایران (دفتر دوم)

32,000 تومان

book-preview

 

کتابچۀ املاک اینجوی فارس (سدۀ هشتم هجری)
از حسین رهنما که از خویشان سببی خاندان قریب گرکانی بود، مجموعه‌ای از نسخه‌های خطی باقی مانده بود که بنابر معرفی دکتر اصغر مهدوی و ایرج افشار در سال 1375، کتابخانۀ آیت‌الله نجفی مرعشی در قم آنها را از ورثه خریداری کرد. رهنما زمانی که به کتابفروشی اشتغال داشت، بخشی از کتاب‌ها را در فارس گرد آورده بود. میان آثار خریداری‌شده، نسخه‌ای ناقص به خط سست و مغلوط و غیر معتمد از حیث ضبط دیده شد که بر صفحۀ نخست آن عنوان وقف‌نامۀ مدرسۀ هاشمی نوشته شده بود، اما موضوع کتاب، املاک اینجو و موقوفات این خاندان در فارس بود. این نسخه اکنون به شمارۀ 9220 در آن کتابخانه محفوظ است.
لازم به یادآوری و تأکید است که این رساله چون رونوشتی ناقص و غیر مصدَّق از سندی کهن است، از لحاظ حقوقی طبعا نمی‌تواند در شمار وقف‌نامه‌های معتبر و مسجل قرار گیرد و صرفا به عنوان متنی قدیمی که منبعی برای مطالعات تاریخی، جغرافیای تاریخ، معماری و… محسوب می‌شود، منتشر شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

تصحیح ایرج افشار و عمادالدین شیخ‌الحکمایی

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1389

تعداد صفحه

188

فیپا

افشار، ایرج، شیخ‌الحکمایی، عمادالدین، اسناد معماری ایران (دفتر دوم)، تهران، مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر، ۱۳۸۹، ۱۸۸ صفحه.