اردبیل: بقعۀ شیخ صفی

45,000 تومان

book-preview

یادبود هنر معماری ایران

اين كتاب بخشی از كتاب بناهای يادبود هنر معماری ايرانی تأليف فردريش‌ زاره است كه به شرح و توصيف بقعۀ شيخ‌ صفی در اردبيل اختصاص دارد. اين بقعه از نظر هنری و تاريخی از جالب‌توجه‌ترين بناهای يادبود ايران دورۀ اسلامی است؛ مكانی كه با يادآوری بنيانگذاران جنبش‌های مذهبی و سياسی، كه اين سرزمين را پس از قرن‌ها سكون دوباره به سمت قدرت و شكوه هدايت كرده‌اند، پيوند خورده ‌است.
نویسنده پس از ارائۀ خلاصه‌ای دربارۀ گزارش‌های تاريخی در ارتباط با مسجد شيخ‌ صفی بر اساس منابع موجود به توصيف اين بنای يادبود و سپس ديگر بناهای اردبيل از جمله مسجد جامع و آرامگاه شيخ جبرئيل، پدر شيخ‌ صفی، می‌پردازد. تصويرهای رنگی و پيش‌طرح‌های اين كتاب از طراحی‌ها و عكس‌های پرفسور برونو شولتس و اسناد تصويری با چاپ ژلاتينی و بيشتر عكس‌های داخل متن، كار عكاسی فردريش‌ زاره است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

فردریش زاره

مترجم

صدیقه خوانساری موسوی

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

108

فیپا

زاره، فردریش، اردبیل: بقعۀ شیخ صفی (یادبود هنر معماری ایران)، ترجمۀ صدیقه خوانساری موسوی، تهران، مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر، ۱۳۸۵، ۱۰۸ صفحه.