زی‍ر آس‍م‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ور: ج‍س‍ت‍اره‍ای‌ اس‍طوره‌ پ‍ژوه‍ی‌ و ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ی

زیر آسمانه‌های نور در برگیرنده مجموعه مقالات و جستارهای اسطوره شناسی و ایران شناسی ابوالقاسم اسماعیل پور در دهه نود شمسی است. بیشتر جستارها پیرامون دو گستره اسطوره پژوهی و ایران شناسی است. از این رو، در آغاز بازتاب اسطوره در هنر و ادبیات و نقد اسطوره‌ای مطرح می‌شود که خود شامل شش گفتار است. اسطوره نه تنها در اعصار گذشته کارکردی ژرف در زندگی انسان داشته، بلکه در عصر جدید نیز هنوز کارکرد ویژه خود را از دست نداده است. اساطیر قوام یافته و استحاله شده در آیین‌ها، باورها، قصه‌ها و افسانه‌ها، آثار ادبی، هنری و کهن نمونه‌های قومی، در زندگی امروزین بشر نمودی آشکار دارند. از این رو پیوند اسطوره، ادبیات و هنر در جهان گذشته و امروزه در زمره مباحث جدی و در عین حال جذاب اسطوره شناسی، تبیین هنر و نقد ادبی بوده است.

زیر آسمانه‌های نور شانزده گفتار هم در زمینه ایران شناسی دارد و موضوعاتی چون فرهنگ ایرانی، تخت جمشید، نوروز، جشن تیرگان، آیین‌های گِنوسی و مانوی و ادبیات ایرانی را در بر می‌گیرد. در بخش پیوست، دو نقد و بررسی کتاب و نیز برگردان سه گفتار در زمینه اسطوره آمده است. نیمی از گفتارها برای اولین بار به چاپ می‌رسند و نیمی دیگر که پیشتر در نشریات علمی فرهنگی منتشر شده بودند از نو ویراسته، افزوده و روزآمد شده‌اند.  اسماعیل پور به شیوه‌ای روایی و توصیفی، البته همراه با تحلیل، ابعاد اسطوره را کاویده و بازتاب آن را در ادبیات و بعضی شاخه‌های هنر نشان داده است. خواننده در خلال مطالب، گاه با دیدگاه‌های شخصی نویسنده نیز آشنا خواهد شد. سه چهرۀ شاخص شعر معاصر ایران نیما، شاملو و سپهری از دیدگاه اسطوره پردازی و اسطوره سازی نیز توجه اسماعیل پور را به خود جلب کرده است و گفتارهایی چون نقد اسطوره‌ای و تبیین اسطوره و هنر نیز به این اثر افزوده شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ پ‍ور

محل نشر

تهران

ناشر

پژوهشکده مردم شناسی

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

380

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

اسماعیل پور، ابوالقاسم، زی‍ر آس‍م‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ور: ج‍س‍ت‍اری‍ه‍ای‌ اس‍طوره‌ پ‍ژوه‍ی‌ و ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ی، تهران، پژوهشکده مردم شناسی، 1382، 380 صفحه

شابک

9647858353