رویارویی زن و مرد در عصر قاجار: تادیب النسوان و معایب الرجال

160,000 تومان

book-preview

 

مجموعه حاضر، عبارتست از دو رساله از دوره قاجار؛ «تأدیب النسوان» از مولفی ناشناس که آکنده از بدگویی و بدخواهی نسبت به زنان است و جواب آن نوشتۀ بی بی خانم یا بی بی فاطمه به نام «معایب الرجال». این دو رساله مجموعه جالبی را تشکیل می دهند که از طرفی نظر سنتی مردان ایرانی را نسبت به زنان و رفتار آنها نشان می دهد و از سوی دیگر نظر زنی روشنفکر و آزاده را نسبت به مردان آن روزگار در بردارد. البته نظایر تأدیب النسوان را  در همان دوره و دوره های قبل نیز می توان یافت؛ ولی آثار شبیه معایب الرجال خیلی کم است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

به کوشش حسن جوادی، منیژه مرعشی، سیمین شکرلو

محل نشر

واشنگتن

ناشر

کانون پژوهش تاریخ زنان ایران و شرکت جهان

تاریخ نشر

1371

تعداد صفحه

212

فیپا

رویاروئی زن و مرد در عصر قاجار: تأدیب النسوان و معایب الرجال، به کوشش حسن جوادی، منیژه مرعشی، سیمین شکرلو، واشنگتن، کانون پژوهش تاریخ زنان ایران و شرکت جهان، 1371، 212 صفحه.

شابک

09366652025