نقوش برجسته منطقه الیمایی در دوران اشکانی

32,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

این اثر تک نگاشتی است درباره نقش برجسته های صخره ای منطقه الیمایی در دوره اشکانی که برای اولین بار مجموعه آثاری را که تاکنون شناخته شده است، معرفی و از این طریق راه را برای تحقیقات بعدی هموار می کند. از این نقش برجسته ها جز عکسهایی نه چندان مطلوب مدارک دیگری در دست نیست. اسناد تصویری جدید، نقاشی ها و شرح جزئیات هر نقش برجسته امکاناتی جدید برای مطالعه و بررسی هنر پارتی در اختیار می گذارند.
نقش برجسته های صخره ای الیمایی به رغم نقش مهمشان در قالب هنر پارتی مغفول مانده اند. در واقع در ایران خارج از محدوده الیمایی، فقط چهار نقش برجسته متعلق به دوران پارت (یکی در سرپل و سه تا در بیستون) شناخته شده است که به رغم تعداد کمشان اهمیت خاصی به نقش برجسته های الیمایی می دهند.
بررسی تمام جنبه های نقوش برجسته مقصود این کتاب نیست. هدف نمایان ساختن ویژگی ها و مشخصه های مجموعه آثار هنر پارتی و تعریف جایگاه بینابینی این آثار بین هنر حجاری هخامنشیان و هنر صخره ای ساسانی است.
این کتاب نتیجه کار مشترک و همکاری نویسندگانی است که تمامی نقش برجسته های الیمایی را بارها دیده و بررسی کرده اند. چهار فصل بخش اول و فصل سوم بخش سوم را شیپمن نگاشته و نگارنده بقیه فصول نیز واندنبرگ است. تصاویر و عکسها در محل تهیه شده و پس از مطالعه و بررسی، شرحی بر آنها نوشته شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

لویی واندنبرگ و کلاوس شیپمن

مترجم

یعقوب محمدی فر و آزاده محبت خو

محل نشر

تهران

ناشر

س‍م‍ت‌

تاریخ نشر

1389

تعداد صفحه

170

فیپا

لویی واندنبرگ و کلاوس شیپمن، نقوش برجسته منطقه الیمایی در دوران اشکانی، ترجمه یعقوب محمدی فر و آزاده محبت خو، تهران، سمت، 1389، 170 صفحه.