سفال و سفالگری در ایران: از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر

45,000 تومان

ناموجود

سفال یکی از خلاقیت‌ های ماندگار انسان از دوره‌ های نوسنگی و ماقبل تاریخ است. در کتاب سفال و سفالگری در ایران مراحل‌ تکوینی‌ سفال‌ و سفالگری مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفته‌ است.
در فصل‌ اول‌ چگونگی‌ پیدایش‌ نخستین‌ سفال‌ های‌ ابتدایی‌ بررسی‌ و تحول‌ آن‌ در جوامع‌ روستایی‌ کوچک‌ پیگیری‌ شده‌ است‌. فصل‌ دوم‌ به‌ سفال‌ آغاز دوران‌ شهرنشینی‌ و ظهور و پیدایش‌ خط‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌. فصل‌ سوم‌ به‌ پدیده سفال‌ خاکستری‌ ـ سیاه‌ اختصاص‌ دارد که‌ جای‌ سفال‌ منقوش‌ را گرفت‌. در فصل‌ چهارم‌ به‌ دومین‌ دوره‌ و مرحله شهرنشینی‌ در ایران‌، ساختمان‌ دژ و کهندژ، به‌ عنوان‌ هسته مرکزی‌ شهر توجه‌ شده‌ است‌. فصل‌ پنجم‌ به‌ معماری‌ گورها در فرهنگ‌ سفال‌ خاکستری‌ ـ سیاه‌ و منقوش‌ دوره‌های‌ آهن‌ I و II اختصاص‌ دارد. در فصل‌ ششم‌ سفال‌ و کاشی‌ در دوران‌ ایلام‌ میانی‌ و جدید بررسی‌ و معرفی‌ شده‌ است‌. فصل‌ هفتم‌ به‌ ادوار تاریخی‌ ایران‌ اختصاص‌ دارد که‌ دوران‌ های‌ هخامنشی‌، سلوکی‌، اشکانی‌ و ساسانی‌ را شامل‌ می‌‌شود. فصل‌ هشتم‌ به‌ گاه نگاری‌ و طبقه‌بندی‌ سفال‌ در دوره اسلامی‌ اختصاص‌ دارد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

سیف الله کامبخش فرد

محل نشر

تهران

ناشر

ققنوس

تاریخ نشر

1392

تعداد صفحه

560

فیپا

کامبخش فرد، سیف الله، سفال و سفالگری در ایران: از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر، تهران، ققنوس، 1392، 560 صفحه.