روشهای میدانی در باستان شناسی

70,000 تومان

ناموجود

کتاب روشهای میدانی در باستان شناسی شامل مجموعه مباحث عملیاتی در کاربرد روشهای میدانی است که باستان شناسان با به کارگیری آنها، کارهای میدانی خود را به انجام می رسانند. عمده روشهای میدانی که از آنها با عناوین کاوش و یا بررسیهای میدانی نام برده می شود هر کدام شامل مجموعه فعالیتهای عملی ویژه ای است که با اصول و قواعد مخصوص و معیارهای معین و در چارچوب نظریه های باستان شناسی مربوط به انجام می رسند.
یکی از مزایای مهم این کتاب آموزشی بودن آن است و نویسندگان آن توانسته اند مفاهیم گاه بسیار پیچیده عملیاتی و کاربردی را برای ایجاد مهارت در کاربران به سادگی و قدم به قدم بیان نمایند. مطالب کتاب به گونه ای تنظیم شده است که قبل از ورود به مباحث عملیاتی، پیش زمینه های مناسبی درباره ضرورت و اهمیت کاربرد روشها مطرح می شود و موضوع ابتدا در بستر باستان شناختی آن مورد ارزیابی قرار گرفته، همه مباحث با رویکرد حل مسئله به انجام می رسند.
هدف مترجمان در ترجمه این کتاب در وهله اول تأمین منابع مورد نیاز دانشجویان برای دروس مربوط به فعالیتهای میدانی است. علاوه بر آن، مطالب کتاب می تواند در افزایش اطلاعات روش شناسیهای عملی محققان باستان شناسی و بهینه سازی روشهای میدانی آنان مؤثر واقع شود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

تامس آر هستر، هری ج شیفر و کنت فدر

مترجم

حسین صبری و کمال الدین نیکنامی

محل نشر

تهران

ناشر

س‍م‍ت‌

تاریخ نشر

1392

تعداد صفحه

768

فیپا

تامس آر هستر، هری ج شیفر و کنت فدر، روشهای میدانی در باستان شناسی، ترجمه حسین صبری و کمال الدین نیکنامی، تهران، سمت، 1392، 768 صفحه.