تمدن اورارتو

300,000 تومان

book-preview

 

بخش اول : پادشاهی وان اورارتو
بخش دوم: باستان شناسی اورارتور پس از سال 1960

قرن ها بود که اهمیت فرهنگی تاریخی پادشاهی اورارتو، قدرتی که طی بخش بزرگی از نیمه نخست هزاره یکم پیش از میلاد قلمرو وسیعی از خاورمیانه را در حیطه اقتدار خود داشت، از حافظه تاریخ زدوده شده بود. کشف اتفاقی برخی نمونه های درخشان کارهای فلزگران توانای این سرزمین در اواسط سده نوزدهم میلادی به همراه توصیف معدودی از محوطه های باستانی متعلق به این فرهنگ بود که محققین را به خود خواند و سبب شد که از حدود دهه چهارم سده بیستم میلادی توجه جدی به مطالعه روشمند آثار اورارتویی معطوف گردد.
از این هنگام به بعد این فرصت فراهم آمد تا پژوهشگران با قرائت کتیبه های مکشوف در محوطه های باستانی قلمرو دولت اورارتو، روایات آشوری را در رابطه با این دولت مورد بازبینی قرار داده و تصحیح نمایند. این تصحیحات و تعلیقاتی که اطلاعات حاصل از این کتیبه ها بر متون سالنامه های آشوری افزوده بود، چشم انداز درست تری از سده هایی که دو دولت اورارتو و آشور عرصه قدرت سیاسی خاورمیانه را میان خود تقسیم کرده بودند عرضه نموده است.
بررسی ها و کاوشهای باستان شناختی در سرزمین های اورارتویی و محوطه های کلیدی قلمرو آن، این فرصت را فراهم ساخت که علاوه بر تدقیق رویدادهای سیاسی آن عصر، زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم اورارتو و تماس های فرهنگی ایشان با مردمان همسایه نیز مورد بررسی قرار گیرد.
کشف اخیر هیئت باستان شناختی پژوهشکده باستان شناسی در تالش تأکیدی است بر اهمیت اورارتو در تاریخ و روابط فرهنگی شمال غرب ایران. با وجود اهمیت بسیار این محوطه باستانی و تحلیل عالمانه ای که کاوشگر از حفریات آن به دست می دهد، نویسنده بخش نخست کتاب حاضر به مکشوفات خود بسنده نکرده و مدارک بسیار مهم دیگری را نیز که در گنجینه های موزه ارمیتاژ و موزه ایروان نگهداری می شود مورد مداقه قرار داده است.
بخش دوم کتاب به همت مترجم بخش نخست آن فراهم آمده تا خواننده فارسی زبان از رویدادهای اخیر علمی در رابطه با فرهنگ و تاریخ اورارتو بی بهره نماند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

پیاتروفسکی و باریس باریوویچ

مترجم

حمید خطیب شهیدی

محل نشر

تهران

ناشر

سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

۴۶۸

فیپا

پیاتروفسکی و باریس باریوویچ، تمدن اورارتو، ترجمه حمید خطیب شهیدی، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، 1383، 468 صفحه.