تاریخ هخامنشیان

مجموعه گزارش های کارگاه پژوهشی تاریخ هخامنشی دانشگاه خرونینگن هلند

مجموعه تاریخ هخامنشی دانشگاه خرونینگن هلند در واقع تاریخ نیست بلکه تحلیل نقادانه این تاریخ و طرح اکثرا درست مشکلات و پرسش هایی است که پاسخ به آنها می تواند راهگشای شناخت دقیق تر و در عین حال بی طرفانه تر و علمی تر شاهنشاهی هخامنشی باشد.

مبتکر اصلی این پژوهش شادروان بانو پروفسور هلن سانسیسی وردنبورخ هلندی بوده است. این طرح در سال ۱۹۸۱ با برنامه ایجاد ۱۰ کارگاه پژوهشی سالانه بین المللی و دعوت از همه کارشناسان و استادان در نه تنها رشته تاریخ ایران و یونان باستان، بلکه باستان شناسان، آشورشناسان، مصرشناسان و غیره آغاز شد و سپس تقریبا هرساله تا پایان دهه ۱۹۸۰ ادامه یافت.

جلد اول: منابع، ساختارها و نتیجه گیری. جلد دوم: منابع یونانی. جلد سوم: روش و نظریه. جلد چهارم: مرکز و پیرامون. جلد پنجم: ریشه های سنت اروپایی. جلد ششم: آسیای صغیر و مصر. جلد هفتم: از نگاه مسافران. جلد هشتم: تداوم و تغییر. جلد نهم: بررسی مهرهای تخت جمشید. جلد دهم: از کوروش تا اسکندر، تاریخ امپراتوری هخامنشی (۲ مجلد) (ویراستار: پی یر بریان). جلد یازدهم: مطالعاتی درباره تاریخ ایران (ویراستاران: ماریا بروسیوس و آملی کورت). جلد دوازدهم: مهرهای داسکولیون (تصاویر مهرهای غرب شاهنشاهی هخامنشی) (ویراستاران: دروس، مارگارت روت، هلن سانسیسی وردنبورخ و یوزف ویزه هوفر). جلد سیزدهم: چشم اندازی ایرانی  (ویراستاران: ووتر هنکلمن و آملی کورت). جلد چهاردهم: خدایان دیگری که هستند (مطالعاتی در فرهنگ پذیری ایلامی – ایرانی بر پایه متون بارویی تخت جمشید)
(ویراستار: ووتر هنکلمن).

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ویراستاران: هلن سانسیسی ورد نبورخ، آملی کورت و مارگارت کول روت، مارک گریسون

مترجم

مرتضی ثاقب فر

محل نشر

تهران

ناشر

توس‌

تعداد جلد

14

فیپا

تاریخ هخامنشیان: مجموعه گزارش های کارگاه پژوهشی تاریخ هخامنشی دانشگاه خرونینگن هلند، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ویراستاران: هلن سانسیسی ورد نبورخ، آملی کورت و مارگارت کول روت، مارک گریسون، تهران، انتشارات ت