باستان شناسی نظری: مجموعه مقالات

40,000 تومان

تمام شد

در مجموعه حاضر، مقالاتی در زمینه مباحث نظری باستان‌ شناسی گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

به کوشش شهرام زارع

محل نشر

تهران

تاریخ نشر

1379

تعداد صفحه

238

فیپا

باستان شناسی نظری (مجموعه مقالات)، به کوشش شهرام زارع، تهران، 1379، 238 صفحه.