اعتبار باستان شناختی آریا و پارس

19,000 تومان

ناموجود

نقدی بر دوازده قرن سکوت

واهی و موهوم خواندن هویت تاریخی ایران و آن را حاصل جعل و تحریف یهودی‌ها قلمداد کردن، یکی از مباحث اصلی و دیرینه تبلیغات پان‌عربی ضد ایران است که در سال‌های اخیر وجه تعمیم‌یافته آن به صورت مجموعه‌ای تحت عنوان دوازده قرن سکوت به قلم ناصر پورپیرار منتشر شده است.
در مقابل ادعاهای پورپيرار نويسندگان كتاب حاضر كوشيده اند با ديدگاهی باستان شناختی شواهد مورد قبول عموم پژوهشگران دوره هخامنشی را درباره مهاجرت آريائيان و برپايی سلسله هخامنشی ارائه كنند.
اعتبار باستان شناختی آریا و پارس در پنج فصل تنظيم شده كه عبارتند از فرهنگ و تمدن؛ آريائيان؛ زرتشت؛ اوستا؛ پيشينه پارسيان؛ و تكمله.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمدتقی عطایی و علی اکبر وحدتی

محل نشر

تهران

ناشر

نشر و پژوهش‌ شیرازه‌

تاریخ نشر

1394

تعداد صفحه

151

فیپا

عطایی، محمدتقی، وحدتی، علی اکبر، اعتبار باستان شناختی آریا و پارس (نقدی بر دوازده قرن سکوت)، تهران، نشر و پژوهش شیرازه، 1394، 151 صفحه.

شابک

9786003000629