چ‍ی‍س‍ت‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ دزف‍ول‍ی‌

چیستان نامه دزفولی، چهارمین کتاب از مجموعه پژوهش‌های مردم‌شناسی است که در سه بخش تنظیم و تدوین شده است. بخش نخست به چیستان‌های مخصوص مردم دزفول و چیستان‌هایی اختصاص دارد که از زبان‌های فارسی و لری با تغییر واژگان یا تغییر آوایی برخی واژه‌ها به زبان دزفولی راه یافته و صورت دزفولی گرفته‌اند. بخش دوم مخصوص چیستان‌های رایج فارسی در میان دزفولیان است. این بخش چیستان‌های فارسی ادبی، فارسی تهرانی و چیستان‌های فارسی مربوط به فرهنگ‌های دیگر را که میان دزفولی‌ها به کار می‌رود، در برمی‌گیرد. بخش سوم با عنوان واژه‌نامه، همه واژه‌های گویشی دزفولی در متن چیستان‌ها را در برمی‌گیرد که به صورت دزفولی فارسی آمده است. نگارنده علاوه بر آن در ابتدای کتاب مطالبی را درباره ادبیات عامه، چیستان، ترکیب ساختی چیستان و پیشینه تاریخی زبان و گویش‌های مردم خوزستان و دزفول آورده است. گفتنی است چیستان‌های کتاب به صورت الفبای فارسی اولین کلمه آن مرتب شده و ذیل هر چیستان، آوانگاری انگلیسی درج گردیده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ام‍ام‌

محل نشر

تهران

ناشر

دفتر پژوهشهای‌ فرهنگی‌

تاریخ نشر

1379

تعداد صفحه

152

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

امام (اهوازی)، محمد علی، چیستان نامه دزفولی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1379، 152 صفحه

شابک

9646269834