ایران: م‍ب‍ان‍ی‌ ی‍ک‌ ک‍ش‍ور ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌

این کتاب نخستین جلد از مجموعه کشورشناسی علمی است که به جغرافیایی طبیعی ایران اختصاص دارد. این کتاب به دلیل مسافرت‌ها و پژوهش‌های پیگیر نویسنده‌اش، دکتر اکارت اهلرز، و همچنین گردآوری منابع مهمی که به زبان‌های زنده دنیا درباره موضوع مورد بحث به چاپ رسیده یکی از کامل‌ترین آثار درباره جغرافیای طبیعی ایران است.
مجموعه اطلاعات این کتاب زمینه ارزنده‌ای است برای برنامه‌ریزی ناحیه‌ای در ایران و جنبه‌های کاربردی جغرافیای نوین برای مقاصد آموزشی و پژوهشی در سطح کشور.
در بخش نخست کتاب، از ویژگی‌های کلی جغرافیایی و تاریخی ایران، مرزها و همچنین منابع جغرافیایی درباره این کشور سخن به میان آمده، در بخش دوم ساختمان زمین شناسی، تقسیم بندی اوروهیدروگرافیکی، اقلیم و بیلان آب و در بخش سوم، مجموعه زیستی (پوشش گیاهی، حیوانات و خاک‌ها) مورد بحث قرار گرفته است. این اثر توسط دکتر محمد تقی رهنمایی (استاد جغرافیای دانشگاه تهران) به فارسی برگردانده شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

اک‍ارت‌ اه‍ل‍رز‌

مترجم

م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ ره‍ن‍م‍ای‍ی‌

محل نشر

تهران

ناشر

م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ س‍ح‍اب‌

تاریخ نشر

1365

تعداد صفحه

224

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

اهلرز، اکارت، ایران: مبانی یک کشور شناسی جغرافیایی، محمد تقی، رهنمایی، تهران، م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ س‍ح‍اب، 1365، 224 صفحه

شابک

9649301836