طهران قدیم

930,000 تومان

توضیحات تکمیلی

نویسنده

جعفر شهری

محل نشر

تهران

ناشر

معین

تاریخ نشر

1371

تعداد صفحه

2640

تعداد جلد

5

فیپا

شهری، جعفر، طهران قدیم، تهران، معین، 1371، پنج جلد، جلد اول 592 صفحه، جلد دوم 474 صفحه، جلد سوم 487 صفحه، جلد چهارم 581 صفحه، جلد پنجم 506 صفحه.