حکمت تمدنی: گزیده آثار احسان یارشاطر

65,000 تومان

book-preview

 

جستارهایی که در این مجموعه گردآوری شده‌اند بیانگر دانش ژرف و چند گستره‌ای استاد احسان یارشاطر (متوفی1398) است. این حوزه‌های درهم آمیخته شامل فرهنگ و هنر جهانی، زبان ها و لهجه‌های ایرانی، کیش مانوی و مزدکی، تاریخ تمدن ایران و اسلام، دانشنامه نویسی و یادها و یادبودهاست. در تنظیم این گزیده‌ها، که نشان دهندۀ ادوار متفاوت زندگی پژوهشی و روشنفکری یارشاطر است، توکلی طرقی کوشیده تا حد ممکن انسجام موضوعی و ترتیب تاریخی گزیده آثار رعایت شود. بیشتر مقالات این مجموعه قبلا در مجله سخن، یغما، مجلۀ دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، راهنمای کتاب، ایران شناسی منتشر شده‌اند.

مقالات در چهار بخش تنظیم شده‌اند: بخش اول به شرح حال، و یاد آموزگاران استاد یارشاطر اختصاص دارد. بخش دوم مقالات مربوط به ادبیات و هنر جای گرفته‌اند و در بخش سوم مقالات مربوط به زبان و تمدن. بخش چهارم شامل چاپ مجدد مقدمه بر دانشنامه ایران و اسلام، یک سخنرانی، و گزارشی از کنفرانس یونسکو درباره تدریس و تحریر تاریخ. خواندن همۀ مقالات برای محققانی که در پی تاریخ ایرانشناسی هستند ضرورت دارد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

احسان یارشاطر، به کوشش و با پیشگفتار محمد توکلی طرقی

محل نشر

تهران

ناشر

پردیس دانش

تاریخ نشر

۱۳۹۵

تعداد صفحه

540

فیپا

یارشاطر، احسان، حکمت تمدنی: گزیده آثار احسان یارشاطر، به کوشش و با پیشگفتار محمد توکلی طرقی، تهران، پردیس دانش، 1395، 540 صفحه.

شابک

9786003001275