ت‍م‍اش‍ای‌ ج‍ان‌ (ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ – ن‍ه‍اون‍د پ‍ژوه‍ی‌)

در این مجموعه، مقالات نهاوند پژوهی نویسنده درباره تاریخ و فرهنگ نهاوند، به چاپ رسیده است. موضوعات مقالات و عناوین آن‌ها به ترتیب عبارت اند از: “گاماس خدای کشاورزی و آب”، “طوفان نوح و زاگرس”، “ماد و نهاوند”، “سفر نامه بهمن کریمی (بهمن میرزا) به نهاوند”، “محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق (ع) در نهاوند”، “حسین بن منصور حلاج در نهاوند (همراه با نگاهی به زندگانی جنید نهاوندی)”، “سه مهندس و ریاضی‌دان بزرگ نهاوندی (فیروز نهاوندی / قرن اول هجری؛ احمد نهاوندی / حاسب، ریاضی دان و منجم قرن دوم هجری؛ ابوبکر کرجی نهاوندی / قرن چهارم هجری)”، “بررسی گزارش زکریا قزوینی (متولد 605ه.ق) درباره نهاوند”، “برگی از تاریخ نهاوند (برگرفته از کتاب تاریخ قم مربوط به قرن چهارم هجری)”، “گزارشی از کتاب “تبصره العوام فی معرفه مقالاالانام”، “گزارش برتولداشپولر درباره نهاوند”، “برگی از تاریخ نهاوند در عصر مغولان”، “گزارش منتخب التواریخ معینی از لرستان و نهاوند”، “محقق کرکی نهاوندی”، “نهاوند از دیدگاه ملا عبدالباقی نهاوندی (متوفی 1042ه.ق)”، “سفر شیخ حزین به نهاوند”، “تذکره خاوری ونهاوند”، “گزارش از دانشمندان نهاوندی”، “دو اثر از محمود میرزا قاجار”، “سفر ناصرالدین شاه قاجار به نهاوند”، “طولانی‌ترین سفر نامه نهاوند”، “سفرنامه حسام الدوله معزی به نهاوند”، “گزارش از انقلاب مشروطیت در نهاوند “و “سفرنامه سیف الدوله به نهاوند .”

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علی اکبر افراسیاب پور

محل نشر

تهران

ناشر

عابد

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

288

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

افراسیاب پور، علی اکبر، تماشای جان (ایران شناسی- نهاوند پژوهی)، تهران، عابد، 1380، 284 صفحه

شابک

9643640973