ت‍اری‍خ‌ س‍ب‍زوار

تاریخ سبزوار تحقیقی است در باب تاریخ سیاسی و شرح حال مشاهیر برخاسته از شهر تاریخی بیهق قدیم (سبزوار کنونی) که به صورت چاپ عکسی از روی نسخه پاکنویس شده فراهم آمده است. مولف، اثر خود را پس از مقدمه‌ای درباره سبزوار شناسی، به دو بخش تقسیم کرده است. بخش اول، مشتمل بر تاریخ سیاسی سبزوار از سقوط ساسانیان تا تاریخ نگارش اثر حاضر ( 1350ش) و بخش دوم شامل شرح احوال و آثار بزرگان برخاسته از سبزوار یا مدفون در سبزوار است که از صحابه و یاران پیامبر (ص) در قرن اول هجری شروع می‌شود و به شخصیت‌های فرهنگی و عالمان و شاعران همعصر مولف پایان می‌پذیرد. مباحث کتاب در هفت فصل سامان یافته است. فصل (کلیات در سبزوار شناسی) حاوی این مطالب است: فتح بیهق، مذهب اهل سبزوار، آب و هوا، موقعیت جغرافیایی، وجه تسمیه، وضع طبیعی، خیابان‌ها، کوچه‌ها، قنات‌ها و کاریزها، توابع، کشاورزی، کارهای دستی، معادن، موقعیت تجاری، صادرات و واردات، سراهای تجاری، بیمارستان‌ها، سینماها، ادارات دولتی، آموزشگاه‌ها، گرمابه‌ها، بازار، تکیه‌ها و حسینه‌ها و موقوفات سبزوار. در فصل دوم مساجد معروف سبزوار است. فصل چهارم به معرفی زیارتگاه‌ها و امام‌زادگان مدفون در سبزوار اختصاص دارد. در فصل پنجم تاریخ سبزوار بعد از اسلام، از سقوط ساسانیان تا اواسط پهلوی، به ترتیب زمانی، مرور می‌شود. فصل ششم شرح احوال و آثار بزرگان و رجال سبزوار، از قرن اول تا چهارم هجری است. این فصل بیشترین صفحات کتاب را به خود اختصاص داده است. آخرین فصل درباره گویش محلی سبزوار است. کتاب در پایان دارای تعلیقاتی است از فرزند نویسنده که این مباحث را شامل می‌شود: مذهب فردوسی و رواج تشیع در بیهق و توس، حضور زیدیه و امامیه در بیهق و هویت واقعی امامزاده یحیی (مشهورترین زیارتگاه در سبزوار)، منار جنبان سبزوار و پامنارهای ایران، گویش‌های سبزواری و کاربردهای آن، اسنادی از سبزوار شامل: فرمان مستمری، وصیت نامه، صلح نامه و گواهی نامه تحصیلی، جواز عمامه، صورت ریز جهیزیه، مبارزات سیاسی و مبارزان سیاسی سبزوار، و القاب غریب. مطالب کتاب با نمایه اسامی به پایان می‌رسد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علی نقی امین

محل نشر

تهران

ناشر

دائره المعارف ایران شناسی

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

742

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

امین، علی نقی، تاریخ سبزوار، تهران، دایره المعارف ایران شناسی، 1381، 679 صفحه

شابک

9649396756