یاد گذشته و اندیشه آینده: در تاریخ ایران و صنعت نفت ایران

یاد گذشته و اندیشه آینده: در تاریخ ایران و صنعت نفت ایران

30,000 تومان

Product Description

book-preview

نویسنده

محمد علی موحد، ویراسته علی میرزائی

محل نشر

تهران

ناشر

نگاره آفتاب

تاریخ نشر

۱۳۹۵

تعداد صفحه

250

فیپا

موحد، محمد علی، یاد گذشته و اندیشۀ آینده: در تاریخ ایران و صنعت نفت ایران، ویراستۀ علی میرزائی، تهران، نگارۀ آفتاب، سال 1395، 250 صفحه.

شابک

9789648453171